(45) Aalst, ontwerp uitbreiding en verbouwing van een villa op een hoekperceel met zwemvijver (2009)

De elegantie van de bestaande, kleine woning werd geaccentueerd door de uitbreiding mooi te laten aansluiten aan de bestaande woning.  Daarom werd er voorgesteld om het dakprofiel en het bestaande silhouet door te trekken.
In de planopbouw werd dit benadrukt door de gevelmuur te verlengen in een tuinmuur, waardoor de diepte van het perceel beklemtoond wordt en een nieuw perspectief ontstaat. 
De tuinzijde werd, in contrast met de straatgevels, volledig opengewerkt met glaspartijen.