(47) Pernis-Rotterdam-NL, schetsontwerp voor de inplanting van een scholencomplex (2009/2011)

In samenwerking met AUAI, L. Kroll werd een schetsontwerp en haalbaarheidsstudie voor de inplanting van een scholencomplex en functioneel centrum in een groen stedelijk binnengebied gemaakt.

Pernis, een dorp ontstaan in de 13de eeuw en gelegen tussen de havens van de gemeente Rotterdam, heeft altijd zijn dorpse karakter goed weten te behouden.  De projectontwikkelaar gaf de opdracht om een volumestudie te ontwikkelen, die kwalitatief past in het groene binnengebied aan de kerk.  Er werden verschillende werksessies georganiseerd met een paar sleutelfiguren rond dit project om in een eerste instantie het ontwerpvraagstuk en de mogelijke uitgangspunten beter te kunnen begrijpen en benoemen en anderzijds om over de verschillende inplantingssenario’s met ontsluiting, de randen, buitenruimtes en de interne relaties na te denken.  Er werd als centraliserend uitgangspunt een open schoolkerkplein voorgesteld waar de scholen en kinderopvang leven en werken, geschakeld aan een overdekte cultuurmarkt, de ontmoetingsplek en spil van het multifunctioneel centrum.  Dit werd vertaald naar een schetsontwerp, waarbij het bomenspel werd geritmeerd en vormgegeven in architectuur en waarbij de verschillende lokalen en functies werden ingevuld met dezelfde dorpse ‘schaalkorrel’ van de omgeving.  De schaalkorrel werd omgezet in de ‘Pernisser kleurkorrel’ en vertaald in een ritme van volumes volgens het PvE geïntegreerd in het groene binnengebied en in dialoog met de omgeving.