(26) De Morgen, VN, lezersbrief Maarten Terryn, 26.10.2011